historieformidling.no - Torstein Aamodt, lokalhistoriker og autorisert Follo-guide
Interessante artikler
 
 
 
    En artikkel om den amerikanske borgerkrigen og innsatsen til
    blant annet det 15. frivillige infanteriregimentet fra delstaten Wisconsin,
    som - med få unntak - bestod av norsktalende soldater og befal
 
    En artikkel om Arne Sørbye og hans innsats under 2. verdenskrig
 
    En artikkel om Svend Samuelsen og hans krigsinnsats
 
    Et leserinnlegg fra 2005
 
    Minneord for onkel Magne Magelie
 
 
    En artikkel om æresprisen og Gunnar Andersen
 
    En artikkel skrevet av Jorunn Aamodt - født Magelie
 
 
 
Merk! Alle artikler er beskyttet i henhold til Lov om opphavsrett. Det må innhentes tillatelse fra opphavsmann før eventuell gjengivelse av hele, eller deler, av innholdet. Når tillatelse foreligger, skal kilde oppgis.
 
 
 
Webside drives av  Vistaprint