historieformidling.no - Torstein Aamodt, lokalhistoriker og autorisert Follo-guide
Se aktuelle spørsmål og mine svar
 
Det følgende innlegget mitt ligger på den svenske nettsiden "Historisk samlarforum" i en litt annen versjon. På denne nettsiden hadde det gamle ryktet dukket opp, om at oberst Birger Kristian Eriksen, kommandant på Oscarsborg i 1940, hadde NS-sympatier før eller under krigen.  
 
 
Svar: Som innfødt Drøbaksborger og guide/historieformidler på Oscarsborg, må jeg komme med noen oppklaringer rundt denne påstand og misforståelse.
 
Det var noen av de andre offiserene som var på Oscarsborg 8. og 9. april 1940 som sviktet under krigen, de mest kjente var Johan August Bonsak og Ottar Lislegaard. Det var også en fremtredende NS-mann i Drøbak på 1930-tallet som het Eriksen, men han var tannlege og hadde ingen ting med oberst Eriksen å gjøre.  
 
Det var også slik at noen av de tyske offiserene som var stasjonert på Oscarsborg under krigen, hadde en ærbødig, fagmilitær respekt for oberst Eriksen og hilste korrekt på ham i Drøbaks gater. Den samme respekt hadde de for kommandørkaptein Andreas Kielland Andersen, sjefen i torpedobatteriet 9.4.1940. Det var strengt forbudt for nordmenn å bære våpen under krigen, men Andersen fikk ved et tilfelle utlevert hagleammunisjon for å uskadeliggjøre en rev som herjet i byen. Ved et annet tilfelle utkommanderte den tyske kommandanten på Oscarsborg noen menige soldater til å redde Andersens villagris som hadde lagt på svøm i fjorden. Men derfra til å tro at Eriksen eller Andersen hadde "gått over til fienden", er en uholdbar slutning.
 
 
 
Webside drives av  Vistaprint